Ogłoszenia parafialne Niedziela Palmowa

05.04.2020

 

 1. W związku z zagrożeniem zarażenia koronawiusem Konferencja Episkopatu Polski zaleca przyjmowanie Komunii św. na rękę.

   

 2. W związku z zagrożeniem zarażenia koronawiusem, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski i dekretem Biskupa Toruńskiego Msze św będą recytowane, bez kazania

   

 3. Zgodnie z tymi przepisami należy ograniczyć liczę uczestników zgromadzeń do 5 osób, czyli tylko osoby najbliższe zamawiające intencje, proszę też aby zachowania zalecaną odległości wiernych od siebie w czasie liturgii. W dni powszednie Msze św. pozostają na razie bez zmian. Zwracam się jednak z prośba, że jeżeli ktoś, kto zamówił intencję, a w zaistniałej sytuacji zamierza z niej zrezygnować i nie uczestniczyć w tej Mszy (co jest w wielu przypadkach zrozumiałe), niech powiadomi o tym wcześniej biuro parafialne. Przypominam również do dyspensie wydanej 13 marca br. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie apeluję o to do osób starszych i chorych, które najbardziej narażone są na niebezpieczeństwo zarażenia. Osoby, które skorzystają z tej dyspensy, niech łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy św. w środkach społecznego przekazu.

   

 4. W przypadku pogrzebów, obowiązują te same środki bezpieczeństwa. Do Kościoła za trumną lub urną wchodzi tylko i wyłącznie najbliższa rodzina (do 5 osób)inni pozostają za zewnątrz. Msza św. żałobna recytowana, bez kazania. Proszę też liczyć się ze zmianami w liturgii, takimi że najpierw będzie miało miejsce złożenie trumny/urny do grobu, a dopiero po tym Msza żałobna, to tez zależy od rozporządzeń państwowych.

   

 5. W związku z zagrożeniem zarażenia koronawiusem, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski i dekretem Biskupa Toruńskiego zostają zawieszone do odwołania wspólne celebracje nabożeństw: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Zachęca się do indywidualnego ich celebrowania w domach. Zawieszone tez zostają spotkania formacyjne, kursy przedmałżeńskie, spotkania grup parafialnych, celebracje sakramentu bierzmowania, pielgrzymki i I Komunie św.

   

 6. Obchody Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego odbędą się bez udziału wiernych. Do kościoła wchodzi tylko obsługa transmisji internetowej. (w niedzielę o godz. 11.30 również członkowie rodziny, która zamówiła intencję mszalną – ale do 5 osób), na zewnątrz wokół kościoła będą rozstawione ławki, ale też proszę o zachowanie przepisowej odległości.

   

 7. Obchody Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego będą transmitowane on-line. Dziś transmisja Mszy św. o godz. 11.30. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota transmisja ceremonii o godz. 18.00. Niedziela Zmartwychwstania transmisja z Rezurekcji o godz. 6.00 i ze Mszy św. o godz. 11.30. Transmisje dostępne na stronach internetowych sołectw naszej parafii.

   

 8. WSKAZANIA PASTORALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I OKTAWY WIELKANOCNEJ

  W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

   

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca br. wprowadzającego nowe zasady bezpieczeństwa w stanie epidemii, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca br. oraz w nawiązaniu do Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. Kuria Diecezjalna Toruńska zaleca, co następuje:

   

  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Oktawa i Niedziele Wielkanocne

  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca br., w par. 9, ust. 3 stanowi, że od dnia 12 kwietnia (tj. Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego) do odwołania, w sprawowanym kulcie religijnym i uroczystościach pogrzebowych może ponownie uczestniczyć do 50 osób (wliczając osoby sprawujące kult). Zaleca się, by powiadomić o tym wiernych, ale zachęcić także do skorzystania z dyspensy Biskupa Toruńskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., i uczestnictwa w niej poprzez transmisję za pośrednictwem środków masowego przekazu, przyjmując Komunię św. duchowo.

  W wypadku zmiany Rozporządzenia lub wydania innych przepisów przez władze cywilne, określających dopuszczalną ilość uczestników w sprawowanym kulcie, należy stosować się do ich zapisów.

  W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie organizuje procesji rezurekcyjnej, a w Oktawę Wielkanocną i Niedziele Wielkanocne procesji wielkanocnych (do odwołania).

  Na Mszach Świętych nie należy stosować aspersji oraz zrezygnować z wszystkich obrzędów błogosławieństw z użyciem wody święconej.

   

   

 9. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę od godz.8.00 d0 18.00 będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, ale nie przy Grobie Pańskim lecz na klęczniku przy kracie

   

 10. Zgodnie z decyzją Biskupa Toruńskiego nie będzie w tym roku święcenia pokarmów wielkanocnych. Błogosławieństwa pokarmów będzie można dokonać samodzielnie w domu.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED

UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen. Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:Uczniowie poznali Pana. Alleluja Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy: Amen.

 

 

 1. Spowiedź św. . przed Mszą św. po uprzednim umówieniu się telefonicznym, lub mailowym (przynajmniej dzień wcześniej) w salce parafialnej. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie spowiedzi przy konfesjonale w kościele. W Triduum Paschalne i Święta nie ma spowiedzi.

 

 

 1. Trwa czas spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej, kartki do spowiedzi są do odebrania w zakrystii po każdej Mszy św. Treść kartek należy uzupełnić podając imię, nazwę miejscowości i nr domu. Ofiary składane za kartki są przeznaczone na remonty w parafii. „Bóg zapłać” za każdą ofiarę.

   

 2. Czas spowiedzi i Komunii św wielkanocnej kończy się w Niedzielę Trójcy Św. 16 czerwca, do tego dnia można oddawać kartki do spowiedzi. W przypadku, gdy będzie zezwolenie na tzw Absolucję, czyli rozgrzeszenie ogólne, kartki będzie można oddawać w zakrystii lub biurze parafialnym. Bardzo proszę, aby odłożyć spowiedź na późniejszy czas, a teraz łączyć się tzw Komunią duchową. Warunki komunii duchowej określone przez Stolicę Apostolską:

  Komunia duchowa

  Istnieje możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55).

  Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:

  1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;

  2) wzbudzić miłość ku Niemu;

  3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

   

   

 3. W związku z zagrożeniem zarażenia koronawiusem i przepisami sanitarnymi zmniejszenie się liczby wiernych na Mszach św., to ma ogromny wpływ na na funkcjonowanie parafii, która musi pokrywać rachunki i wypłacać wynagrodzenie za prace wykonywane na rzecz parafii, zwracam się z gorącą prośbą o przekazywanie ofiar (które złożylibyśmy na tacę) na konto parafialne. Bardzo dziękuję za złożone ofiary. Przy kracie wejściowej do kościoła została wystawiona puszka na ofiary na kościół, jeśli ktos wchodzi do kościoła, aby się pomodlić, może złożyć swój datek. Ze względów bezpieczeństwa przy puszcze znajduje się płyn dezynfekujący. „Bóg zapłać” za każda złożona ofiarę.

   

 4. Ponieważ sytuacja w kraju jest dynamiczna, więc mogą nastąpić zmiany co do nabożeństw, aktualne informacje będą podawane w internecie

   

 5. W związku z zagrożeniem zarażenia koronawiusem i dekretem Biskupa biuro parafialne będzie nieczynne, w sprawach pilnych proszę umawiać się telefonicznie lub mailowo.

   

   

  KOMUNIKAT KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KEP

  Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

  W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie1;w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe2;dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)3, a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać4.

 

 

 

 

Intencje Mszalne 05.03.- 12.04.2020 r.

 

Niedziela 05.04.

8.30+ Aleksander Puciński z okazji urodzin i Mieczysław Kuczkowski

10.00 (Brzezinko) – + Franciszka, Janina i Leokadia Słomskie

11.30 - + Janina i Zenon Zilmann, rodzice Zilmann i Dynak i rodzeństwo z obojga stron – int. dzieci

 

Poniedziałek 06.04.

18.00 + Mieczysław Kubicki 4 r.śm i brat Józef

 

Wtorek 07.04.

18.00 + Emilia i Franciszek Zarembscy, Jerzy Kruszewski i bratowa Mieczysława Kruszewska

 

Środa 08.04

18.00 + Zofia Błaszczyk i zmarli z rodziny

 

Czwartek 09.04. WIELKI CZWARTEK

 

18.00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

Piątek 10.04. WIELKI PIĄTEK

18.00 OBRZĘDY WIELKIEGO PIĄTKU

 

Sobota 11.04. WIGILIA PASCHALNA

18.00 - MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ – za parafian

 

Niedziela 12.04. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

6.00MSZA ŚW. REZUREKCYJNA – za parafian

10.00 (Brzezinko) – + Danuta Gackowska 3 r.śm.

11.30 - + Mieczysław Zwierski