Parafia pw. św. Mikołaja
w Gronowie

Konkurs plastyczny :)

Niedziela, 20 Listopad 2022 r.

Konkurs plastyczny :)


Konkurs plastyczny❗❗
 
„Razem ze świętym Mikołajem biskupem z Miry”
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów odpustu Parafii świętego Mikołaja w Gronowie w trzech kategoriach:
rodziny i dzieci ????‍????‍????‍???? w wieku przedszkolnym
dzieci z klas I-III
uczniowie z klas IV-VIII
 
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną na jeden z wybranych tematów:
Wykonaj portret świętego Mikołaja – biskupa z Miry.
Przedstaw jeden z miłosiernych czynów świętego Mikołaja biskupa z Miry.
„I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” - zaprezentuj, w jaki sposób dzisiaj możesz być taki, jak nasz święty Patron - miłosierny, wspierający
i pomagający innym.
 
Wymagania:
format pracy A3
praca wykonana na kartce z bloku technicznego
praca plastyczna płaska
technika dowolna (np. ołówek, kredki, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, wyklejanki, wydzieranki, plastelina, collage, bez materiałów sypkich oraz prac wykonanych
w technice komputerowej)
nie podpisujemy prac z przodu
Na odwrocie pracy należy przykleić karteczkę z danymi i dopiskiem:
DANE
Temat pracy
Imię i nazwisko
Wiek/kategoria I, II lub III
W przypadku kategorii I – z kim dziecko wykonało pracę
Numer telefonu rodzica
DOPISEK
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na upublicznienie pracy, imienia i nazwiska dziecka oraz jego wizerunku na stronie internetowej Parafii i parafialnym FB oraz na ewentualne zlicytowanie pracy dziecka na rzecz pozyskania funduszy na remont i renowację Kościoła pw. świętego Mikołaja w Gronowie.
Data i podpis rodzica
*wybrać odpowiednie
Kryteria oceniania prac
zgodność pracy z tematem
jakość wykonania i dobór techniki plastycznej
oryginalność oraz pomysłowość
samodzielność (w przypadku kategorii rodzice i dzieci w wieku przedszkolnym praca konkursowa powinna zawierać widoczny wkład w jej tworzenie zarówno rodziców jak i dzieci)
 
Termin i miejsce składania prac
Prace należy składać u księdza Proboszcza Karola Schmidta do końca listopada.
 
Nagrody
Prace zostaną nagrodzone osobno w każdej z kategorii. Ogłoszenie wyników konkursu podczas parafialnej zabawy mikołajkowej 10.12.2022r.
 
Serdecznie zapraszamy ????????

BIURO PARAFIALNE

Od wtorku do piątku od godz. 16:00 do godz. 17:00

 W poniedziałki biuro nieczynne.

MSZE ŚWIĘTE

1. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja
w Gronowie:
Niedziele i święta nakazane
- godz. 8.30, 10.00  i 11.30
Inne święta: 15.00 i 18.00

2. Kaplica pw. św. Rocha w Brzezinku:
Niedziele i święta nakazane godz. 10
Inne święta godz. 16.30

3. Ośrodek wypoczynkowy Kamionki
– tylko w lipcu i sierpniu
Sobota godz 19.30
– Msza św z liturgii niedzielnej.

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy

48 9484 1176 3800 0812 5614 0001