Przypominam o obowiązującym regulaminie cmentarza.

 

Na postawienie nowego pomnika konieczna jest pisemna zgoda administracji cmentarza. Pomnik nie może przekraczać wymiarów określonych w regulaminie (grób pojedynczy 180/90 cm, grób podwójny 180/180 cm). Ponieważ dochodzi do zdarzeń, gdzie prace przy stawianiu pomnika zostają wykonane bez pozwolenia, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona kontrola, a jej wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości. Wszelkie tego typu samowole będą też odnotowane w elektronicznym systemie cmentarnym. Proszę więc o niezwłoczne uregulowanie tych spraw w biurze parafialnym. Pisemne zezwolenie wymagane jest również w przypadku położenie kostki wokół pomnika, w celu uzyskania takiego zezwolenia potrzebna jest też zgoda dysponentów sąsiednich grobów, w razie trudności proszę zwracać się do biura parafialnego. Na naszym cmentarzu zaczyna brakować wolnych miejsc, a jest sporo grobów opuszczonych i nieopłaconych; już od 4 lat oznaczamy te groby specjalnymi zniczami, prosząc aby ewentualni dysponenci zgłaszali się w celu wyjaśnienia sytuacji. Informuję, że od przyszłego roku groby, co do których nikt nie zgłosił uzasadnionych roszczeń, będą likwidowane, by w ten sposób pozyskać wolne miejsca na dalsze pochówki