Przypominam, że została cofnięta dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.