Remont więźby i pokrycia dachu nawy kościoła parafialnego pw Św. Mikołaja

 

Z przyjemnością informujemy, że został zrealizowany projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. Tytuł projektu: „
w Gronowie”. Celem projektu jest pielęgnowanie i wspieranie różnorodności dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie dostępu do dóbr kultury  poprzez realizację inwestycji na terenie miejscowości Gronowo.  Prace remontowe więźby i pokrycia dachu nawy kościoła parafialnego przyczynią się do wzrostu świetności zabytkowego kościoła. Podejmowane działania mają na celu zachowanie i troskę o dziedzictwo kulturowe regionu, realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i poprawy stanu obiektu zabytkowego położonego na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.