,, W nocy cierpienia i zabłąkania krzyż jest pochodnią, która podtrzymuje oczekiwanie na

      NOWY DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA.”

                                                           św. Jan Paweł II

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i adoracji.

Łączymy się duchowo!