Prace budowlane przy więźbie i pokryciu dachu nawy kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Gronowie ukończone!

 

Przedsięwzięcie polegało na pracach budowlanych przy więźbie i pokryciu dachu nawy kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Gronowie. W skład operacji wchodziło rozebranie konstrukcji więźb dachowych, wymiana krokwi, rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku, wymiana deskowania z desek oraz pokrycie dachu papą. Zabytek został poddany pracom konserwatorskim. Projekt wpisywał się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne. Ponadto wpisuje się w przedsięwzięcie LSR „Zachowanie lokalnego dziedzictwa". W związku z realizacją projektu nastąpił rozwój lokalnego dziedzictwa na obszarze LGD „Podgrodzie Toruńskie". W ramach tego przedsięwzięcia dofinansowanie wynosiło 89 999,00 zł, natomiast całkowita kwota dofinansowania przeznaczonego na nabór pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 wynosiła 179 997,00 zł. 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie