Szkoła Podstawowa w Gronowie chętnie włączyła się w  przygotowanie prac plastycznych przedstawiających  kościół parafialny, które zostaną wystawione na licytacji podczas balu charytatywnego 11 listopada 2017r. w Młyńcu Pierwszym. Dochód z balu zostanie przekazany na doposażenie kościoła św. Mikołaja w Gronowie. Dziękujemy uczniom: Wiktorowi Chrząstowskiemu (kl.II), Alinie Łowkiel (kl.III), Darii Sobiechowskiej (kl.III), Aleksandrze Fedyniuk (kl. IV), Natalii Laskowskiej (VII); nauczycielom: pani Marcelinie Rak (nauczyciel plastyki) i pani Annie Żabińskiej (nauczyciel katecheta) oraz przyjaciołom szkoły: panu Jerzemu Wróblewskiemu i panu Mateuszowi Hajka za przekazane prace, a Radzie Rodziców za zakup antyram.