W związku z wykonaną inwentaryzacją cmentarza bardzo proszę, aby sprawdzić, czy wszystkie dane na stronie internetowej są właściwe, tj. czy są właściwie zapisane dane pochowanych, czy zgadzają się daty, czy wszyscy pochowani są dopisani do grobu. Proszę o zgłaszanie do biura parafialnego ewentualnych nieścisłości i braków (np. są również groby, na których nie ma żadnych informacji o pochowanych lub informacje są niepełne).

Zgłoszenia te proszę dokonywać w tym tygodniu do czwartku włącznie (tj. 7.09.2017r), a później dopiero po 24.09.2017r w godzinach urzędowania biura lub elektronicznie na adres poczty parafialnej biuro@gronowo.parafia.net.pl